Systemadministratorer

Fra versjon 5.4.0 er det en ny side øverst når du har logget inn. Det er: systemadministratorer.

En bruker som skal bestemme link og teksten for personvern. (Dette vil etterhevert utvides til å gjelde faktura, bankkonto osv).

Fra versjon 5.6.5 er det bruker med ID 1, altså den første brukeren, som er Systemadministrator. Kontakt oss om dere behøver å endre eller legge til flere.

Obs, det bør ikke være for mange, og det bør være regler innad hos dere, om hvem som skal kunne endre på hva, så de ikke ødelegger for hverandre.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss