Hva skjer med hotellrommene hvis deltager melder seg av aktivitet?

Hvis deltager selv melder seg av aktiviteten via sin deltagerlink, så blir også eventuelle hotellrom kansellert.
Det samme gjelder om en hoveddeltager melder av en eller flere av sine ekstradeltagere.

Dersom en deltager blir avmeldt av administrator i backend, så blir ikke rommene automatisk kansellert!

Før man bekrefter ny status, får man opp et varsel om at det er rom registrert på en eller flere deltagere:

Går man inn på deltager etter å ha endret status, så ser man at rommene fremdeles er bekreftet (markert med grønt):

For å kansellere rommene, må hakene for de reserverte datoene fjernes:

Når du gjør endringer i valg av hotell, så skjer det en automatisk lagring. Pass derfor ekstra på at du har riktig status på hotellrommene før du klikker Lagre og lukker deltagermodalen!

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss