Tripletex - Hvilke felt overføres?

Ved overføring av fakturagrunnlag til Tripletex styrer dere det meste som blir overført til økonomisystemet. Pindena sender  over det dere har spesifisert. Det er org.nummer som identifiserer firmakunder og e-postadresse for privatkunder. 

Hvis kunden ikke eksisterer i Tripletex, opprettes det et kundekort med data fra personfelt som er aktivert i aktiviteten og utfylt i skjemaet.

NB Det er viktig at dere bruker riktige reserverte felt ved opprettelse av aktiviteter! Finn link lenger ned til egen artikkel om reserverte felt.

Kundeinformasjon

Følgende reserverte felt hentes ut fra påmeldingsskjema, og blir brukt til å opprette kunder og kontaktpersoner hvis de ikke eksisterer:

Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer (og kundeidentifikasjon for å koble mot rett kunde).
Firma-/avdelingsnavn Navn (mottaker av faktura).
Fornavn og Etternavn Kontaktperson (og kundenavn hvis kunden er en privatperson).
E-postadresse Epost til kunde og kontaktperson (og kundeidentifikasjon hvis ikke organisasjonsnummer er registrert).
Mobilnummer Telefon til kunde og kontaktperson.
Fakturaepost (fra v5.12) E-postadresse for fakturaer/purringer
Adresse, postnummer, poststed og land Fakturaadresse.
Merk: Postnummer og -sted er påkrevd hvis dere skal sende EHF-faktura fra Tripletex.

Ordrehode

Følgende felt blir hentet fra aktiviteten og påmeldingsskjemaet:

ID, Tittel, Start-dato, Sted og navn på deltagere
Kommentar (fritekstfelt).
Kommentar på faktura Kommentar, nytt avsnitt under tid og sted (overstyrer Leveransebetingelser fra Min konto).
Ekstern fakturareferanse
Kundens referanse (po-nummer, konto, prosjekt eller lignende).

Ordrelinjer

Alle produkter som velges i påmeldingsskjemaet (inkludert hovedprodukt) legges som ordrelinjer i ordren i Tripletex. Informasjonen i ordrelinjene bestemmer dere for det meste på produktet:

Produktnummer Beskrivelse (i nedtrekksmeny, hvis produktet finnes).
Produktalias (ev. Navn) Beskrivelse (fritekstfelt).
Kundepris Enhetspris eks. mva.
Mva-sats Mva-sats (i nedtrekksmeny).
Antall (avhenger av hva kunden har valgt i påmeldingsskjemaet).

Informasjon om selger

Ingenting overføres fra påmeldingssystemet, alt som skal med på faktura må defineres i Tripletex, men du kan definere følgende to felt i Min konto, så vil de legges som egne avsnitt under Tid og Sted i Kommentar-feltet i ordrehodet på alle ordrene:

  • Leveransebetingelser (overstyres av "Kommentar på faktura" hvis det er fylt ut på en aktivitet).
  • Betalingsbetingelser
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss