Hvordan vise arrangementene i vår nettside?

Om dere ønsker å vise arrangementene fra Pindena og inn i deres nettside, så kan dette på en bra måte gjøres ved å benytte det som heter API. 

API står for Application Programming Interface, og er en måte å sette opp en rutine ved at det kan hente ut informasjonen fra deres påmeldingssystem, og legge det rett inn på deres nettside. 

Ved å benytte API setter dere opp forhåndsdefinerte valg på hvilken tekst og informasjon som blir overført. 

Eksempel API:

  • tittel 
  • link til skjema
  • beskrivelse påmeldingsskjema
  • start dato 
  • påmeldingsfrist dato 
  • aktivitetsbilde påmeldingsskjema

Å benytte et API innebærer som regel at noen med de riktige kunnskaper setter opp en kobling, og kan hente ut informasjon fra arrangementene dine i Pindena, og legge de ut på nettsiden. 

Trykk her for teknisk forklaring på de felt som hentes ut ved å benytte vårt "vis aktivitet" API: https://faq.pameldingssystem.no/article/479-api-vis-aktivitet 

Merk, ønskes det flere felt enn hva som vises i den tekniske listen, ta kontakt med oss, så kan vi tilpasse dette etter standard timepris. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss