API - Vis aktivitet

Dette er et standard API som brukes av vår Checkin-app. Det betyr at info som hentes ut er det samme som brukeren kan se ved innlogging i administratordelen av påmeldingssystemet.

Det er mulig å benytte API-et for å hente ut informasjon om en aktivitet i JSON-format.

Forespørsel (request)

URL /api/v1/activities/<id>
Bytt ut <id> med ID til din aktivitet.
Method GET
Autentisering Basic Auth
Samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn i admin. Du kan gjerne opprette en egen bruker som bare skal brukes til API-et.

Svar (response)

Api-et returnerer statuskode 200 og aktivitetsinformasjon i JSON-format.

Felt som hentes ut:

Feltnavn (JSON) Feltnavn (i admin/backend)
RegistrationID ID (løpenummer)
Title Tittel
RegistrationUrl Link til skjema
RegistrationImageMediaStorageID Aktivitetsbilde
FrontImageMediaStorageID Forsidebilde
CatalogListMediaStorageID Katalogbilde
RegistrationFromDateTime Starttidspunkt (Varighet)
RegistrationToDateTime Sluttidspunkt (Varighet)
RegistrationDeadline Påmeldingsfrist
RegistrationPlaceName Sted
DescriptionInternal Internbeskrivelse
CatalogText Katalogtekst
Description Beskrivelse (påmeldingsskjema)
FrontPageDescription Beskrivelse (forside)

Merk:
API-et leverer et sub-sett av feltene som er tilgjengelige på en aktivitet.

Ønsker du andre felt eller andre endringer, så kan det tilpasses til standard timepris. Ta kontakt med oss!

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss