API - Aktivitetsliste

Dette er et standard API som brukes av vår Checkin-app. Det betyr at aktivitetene som listes ut er de samme som brukeren får se ved innlogging i administratordelen av påmeldingssystemet.

Det er mulig å benytte API-et for å hente ut en feed med alle pågående og fremtidige aktiviteter i JSON-format. Fra versjon 5.13.0 kan api-et liste ut endrede aktiviteter hvis du bruker parameterne.

Forespørsel (request)

URL /api/v1/activities
Parametere updated_after, updated_before
Format: Dato og tid eller bare dato, eksempel: 2020-08-14 00:00.
Disse er valgfrie og kan brukes sammen eller hver for seg.
Method GET
Autentisering Basic Auth
Samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn i admin. Du kan gjerne opprette en egen bruker som bare skal brukes til API-et.

Svar (response)

Api-et returnerer statuskode 200 og et array med aktiviteter i JSON-format.

Felt som hentes ut:

Feltnavn (JSON)
Feltnavn (i admin/backend)
RegistrationID ID (løpenummer)
Title Tittel
RegistrationUrl Link til skjema
RegistrationImageMediaStorageID Aktivitetsbilde
FrontImageMediaStorageID Forsidebilde
CatalogListMediaStorageID Katalogbilde
RegistrationFromDateTime Starttidspunkt (Varighet)
RegistrationToDateTime Sluttidspunkt (Varighet)
RegistrationDeadline Påmeldingsfrist
RegistrationPlaceName Sted
DescriptionInternal Internbeskrivelse
CatalogText Katalogtekst
Description Beskrivelse (påmeldingsskjema)
FrontPageDescription Beskrivelse (forside)

Merk:
API-et leverer et sub-sett av feltene som er tilgjengelige på en aktivitet.

Ønsker du andre felt eller andre endringer, så kan det tilpasses til standard timepris. Ta kontakt med oss!

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss