API - Deltagerliste

Dette er et standard API som brukes av vår Checkin-app. Det betyr at deltagerne som listes ut er alle med status Påmeldt eller Bekreftet i den aktiviteten.

Det er mulig å benytte API-et for å hente ut en feed med deltagere på en aktivitet i JSON-format. Fra versjon 5.13.0 kan api-et liste ut endrede deltagere hvis du bruker parameterne.

Forespørsel (request)

URL /api/v1/activities/<id>/participants
Bytt ut <id> med ID til din aktivitet.
Parametere updated_after, updated_before
Format: Dato og tid eller bare dato, eksempel: 2020-08-14 00:00
Parameterne er valgfrie og kan brukes sammen eller hver for seg.
Method GET
Autentisering Basic Auth
Samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn i admin. Du kan gjerne opprette en egen bruker som bare skal brukes til API-et.

Svar (response)

Api-et returnerer statuskode 200 og et array med deltagere i JSON-format.

Hvis minst en av parameterne updated_after eller updated_before brukes, returneres deltagere med alle statuser. Uten disse parameterne returneres bare deltagere med statusene Påmeldt eller Bekreftet.

Felt som hentes ut:

Feltnavn (JSON)
Feltnavn (i admin/backend)
RegistrationPersonStructID Deltager-ID (løpenummer)
RegistrationID Aktivitets-ID (løpenummer)
Active Aktiv (0 eller 1)
FirstName Fornavn
LastName Etternavn
Email E-postadresse
Phone Mobilnummer
CompanyName Firmanavn
Status Status (registered, confirmed)
Paid Betalt-status (NotPaid, Paid, Invoiced, Due, Credited)
Attended Deltatt (0 eller 1)
Passed Bestått (0 eller 1)
Count Antall billetter

Merk:
API-et leverer et sub-sett av feltene som er tilgjengelige på en deltager.

Ønsker du andre felt eller andre endringer, så kan det tilpasses til standard timepris. Ta kontakt med oss!

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss