API - Deltagerliste

Dette er et standard API som brukes av Pindena Innsjekk appen. Det betyr at alle deltagerne som listes ut har status Påmeldt eller Bekreftet i den aktiviteten.

Det er mulig å benytte API-et for å hente ut en feed med deltagere på en aktivitet i JSON-format.
API-et kan også liste ut endrede deltagere hvis du bruker parameterne.

Forespørsel (request)

URL /api/v1/activities/<id>/participants
Bytt ut <id> med ID til din aktivitet.
Parametere updated_after, updated_before
Format: Dato og tid eller bare dato, eksempel: 2020-08-14 00:00
Parameterne er valgfrie og kan brukes sammen eller hver for seg.
Method GET
Autentisering Basic Auth
Samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn i admin. Du kan gjerne opprette en egen bruker som bare skal brukes til API-et.

Svar (response)

Api-et returnerer statuskode 200 og et array med deltagere i JSON-format.

Hvis minst en av parameterne updated_after eller updated_before brukes, returneres deltagere med alle statuser. Uten disse parameterne returneres bare deltagere med statusene Påmeldt eller Bekreftet.

Felt som hentes ut:

Feltnavn (JSON)
Feltnavn (i admin/backend)
RegistrationPersonStructID Deltager-ID (løpenummer)
RegistrationID Aktivitets-ID (løpenummer)
Active Aktiv (0 eller 1)
FirstName Fornavn
LastName Etternavn
Email E-postadresse
Phone Mobilnummer
CompanyName Firmanavn
Status Status (registered, confirmed)
Paid Betalt-status (NotPaid, Paid, Invoiced, Due, Credited)
Attended Deltatt (0 eller 1)
Passed Bestått (0 eller 1)
Count Antall billetter
MessageForApp Fra v6.6.0: Melding til innsjekker når deltagerens qr-kode skannes. Internt felt på deltager som admin kan bruke ved behov.
TotalPrice Fra v6.6.0: Prisen på deltagerens påmelding, inkl. eventuelle ekstradeltagere.

Merk:
API-et leverer et sub-sett av feltene som er tilgjengelige på en deltager.

Ønsker du andre felt eller andre endringer, så kan det tilpasses til standard timepris. Ta kontakt med oss!

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss