API - Deltagerliste

Dette er et standard API som brukes av vår Checkin-app. Det betyr at deltagerne som listes ut er alle med status Påmeldt eller Bekreftet i den aktiviteten.

Det er mulig å benytte API-et for å hente ut en feed med deltagere på en aktivitet i JSON-format:

URL /api/v1/activities/<id>/participants
Bytt ut <id> med ID til din aktivitet.
Method GET
Autentisering Basic Auth
Samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn i admin. Du kan gjerne opprette en egen bruker som bare skal brukes til API-et.
Respons Array med deltagere i JSON-format.

Felt som hentes ut:

Feltnavn (JSON)
Feltnavn (i admin/backend)
RegistrationPersonStructID Deltager-ID (løpenummer)
RegistrationID Aktivitets-ID (løpenummer)
Active Aktiv (0 eller 1)
FirstName Fornavn
LastName Etternavn
Email E-postadresse
Phone Mobilnummer
CompanyName Firmanavn
Status Status (registered, confirmed)
Paid Betalt-status (NotPaid, Paid, Invoiced, Due, Credited)
Attended Deltatt (0 eller 1)
Passed Bestått (0 eller 1)
Count Antall billetter

Merk:
API-et leverer et sub-sett av feltene som er tilgjengelige på en deltager.

Ønsker du andre felt eller andre endringer, så kan det tilpasses til standard timepris. Ta kontakt med oss!

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss