Kan aktiviteter ha flere enn ett språk?

Nei, aktiviteter kan kun være på ett språk.

I tekstfelt kan du derimot skrive inn tekstene på flere språk selv dersom det er ønskelig å ha informasjon eksempelvis på norsk og engelsk. Husk krav om universell utforming for språk (se egen artikkel).

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss