Hvordan melder jeg av en deltager som ikke kommer?

Dersom arrangementet ikke krever betaling, kan du helt enkelt endre deltagerens status til Avmeldt. 

Har personen meldt på ekstradeltagere bør man undersøke om disse også skal avmeldes.
Det blir ikke sendt automatisk melding til deltageren om at statusen er endret.

Hvis arrangementet krever betaling bør du lese artikkelen "Hvordan kreditere tilbake til deltageren?"

Nytt fra 5.5.0

Hvis du ønsker å slette deltageren helt, så huker du av i den lille boksen til venstre for deltageren og klikker på den røde "Slett"-knappen (viser antall deltagere du har huket av for i parentes). 
Merk: Huker du av i den lille boksen til venstre for den røde "Slett"-knappen, så blir absolutt alle deltagerne i aktiviteten merket og dermed også slettet. 

FØR versjon 5.5.0

Hvis du ønsker å slette deltageren helt, så trykker du på knappen "Slett" i samme rad som den aktuelle deltageren. Kolonnen "Valg" er helt til høyre, så har man mange felt, må man scrolle bortover mot høyre for å finne knappen. 
Merk: trykker du på knappen "Slett alle" så sletter du absolutt alle deltagerne i aktiviteten, ønsket filter gjelder ikke her.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss