Kan deltagere motta påmeldingsbekreftelse per SMS?

Ja, deltagere kan motta påmeldingsbekreftelse per SMS. 

  1. Dette kan enten settes opp som standard for alle påmeldinger på hele løsningen, slik at alle som oppgir mobilnummer mottar bekreftelse per SMS, 
  2. eller som et valg i skjemaet der hver enkelt deltager selv bestemmer om de ønsker å motta bekreftelse per SMS.

Ønsker du å ha dette som standard for alle påmeldinger må du gi beskjed til oss. Det er fort gjort å skru på dette.

Ønsker du at deltageren skal velge om de ønsker SMS-bekreftelse går du til skjemabyggeren og aktiverer feltet for Påmeldingsbekreftelse per SMS. Mobil-feltet må være aktivt for at denne funksjonen skal fungere. 
Dersom deltagerne fyller inn en e-postadresse i e-postfeltet vil vedkommende motta bekreftelse på e-post som normalt, uavhengig av om SMS-bekreftelse er valgt. 
Dette er en nyttig funksjon dersom man har opplevd at bekreftelser på e-post havner i søppelpost-mappen til deltagerne.

Pris for utsending per SMS er 1 kr (eks mva). Vi endrer deres SMS avsendernavn uten kostnader. 

Som standard er pmsys avsender navnet på SMS. Dette kan du endre til noe eget om ønskelig.
Se i tilfellet beskrivelse "Egen avsender på SMS" i FAQ: https://faq.pameldingssystem.no/article/232-egen-avsender-pa-sms

Denne funksjonen finnes for våre Pro-, Premium- og Enterprise-kunder.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss