Kan jeg ha grupper i grupper?

Ja, dette er en mulighet. 

Grupper i grupper gjør at man kan ha lister med aktiviteter i flere nivåer. For eksempel kan man ha en gruppe for interne arrangement og en gruppe for eksterne arrangement, og i hver av disse gruppene ha en gruppe for hver lokasjon man har arrangement. I disse lokasjonsgruppene legger man de faktiske arrangementene.

For å legge en gruppe i en annen gruppe må du først opprette de to gruppene. Så går du til Oppsett-siden til undergruppa og velger hvilken gruppe den skal ligge i.

Grupper i grupper er tilgjengelig for Premium og oppover.
NB! Vær oppmerksom når du legger en gruppe i en annen, og ikke legg den i seg selv! Da kan den bli veldig vanskelig å finne igjen, og man kan ikke se aktiviteten . 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss