Hvordan opprette grupper?

  1. Klikk på Grupper i menyen til venstre. 
  2. Under "Ny gruppe", skriv inn en tittel og trykk på "+ Ny gruppe"
  3. Gruppen er opprettet og du kommer inn i Oppsett

Menyen for gruppe ligner menyen for aktiviteter. Den største forskjellen er at du under menyen Aktivitetsliste, kan se aktivitetene som er lagt i gruppen.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss