Hva er grupper?

En gruppe brukes til å samle relaterte aktiviteter. Du kan gjerne tenke på grupper som en mappe der du legger aktivitetene dine. Alle grupper har et eget gruppenettsted med en aktivitetsliste. Det betyr at grupper både kan brukes for å holde orden i lignende aktiviteter for din egen del, eller det kan brukes til for eksempel å lage en kurskatalog der deltagerne bare kan se en bestemt type kurs.

Aktivitetene i gruppen har egne nettsteder og påmeldingsskjemaer som vanlig, men ved å plassere aktiviteter i ulike grupper kan du lage fine lister med eksempelvis oversikt over alle kurs som arrangeres i samme by, separat fra kurs som arrangeres i en annen by.

Grupper er tilgjengelig fra Pro og oppover.

I eksempelet på bildet har vi opprettet to grupper, hvor "toppmeny" er øverste gruppen, og "undergruppe" er lagt inn i den første gruppen. Det blir mer kategorisering, og mulighet for å fordele aktiviteter i flere grupper. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss