En deltager har glemt å medbringe QR-koden sin. Hvordan får jeg sjekket inn personen?

Du kan da sjekke inn personen enten via appen, via en datamaskin eller et nettbrett. 

1. Du kan sjekke inn personer manuelt i appen ved å gå til deltagerlista og finne personens navn. Der kan du manuelt endre til at den deltageren har "Møtt opp".

2. Spesielt ved store arrangementer kan det være hensiktsmessig å ha en egen kø for personer som har glemt QR-kode, der man tar i bruk vår checkin web-app på en datamaskin/nettbrett. 
Gå til Oppsett > Avansert og sett et passord for Innsjekking av deltagere, lagre og følg linken ved siden av. Her kan du sjekke inn hurtig basert på deltagerens navn eller e-post. Her kan du også basere innsjekkingen på om deltageren har betalt eller ikke.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss