Hva blir faktisk pris på produktet ved MVA?

I menyen på venstre siden finner du "Produkt", det er her du kan endre på pris. 

  1. Opprett produktet, og under Økonomi, kan du legge til Kundepris. Denne prisen er alltid ekskludert MVA. 
  2. Legger du til en MVA-kode vil dette legges til den veiledende prisen.

Eksempel:

Et produkt med kundepris kr 1000 og en MVA-sats på 25% vil ha en faktisk pris for kunden på kr 1250. Det er denne prisen som brukes ved påmelding og betaling. MVA blir også spesifisert på fakturaer.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss