Hvordan legger jeg inn produkter som krever betaling i påmeldingsskjemaet?

Merk: Før versjon 5.0.0 var det påkrevet at en aktivitet måtte ha en hovedprodukt for at det var mulig med ekstraprodukt som kostet penger for deltagerne. Nå er det endret til at det ikke er nødvendig med hovedprodukt i dette tilfellet, slik at det bare er å legge inn ekstraproduktene som koster penger, uten å måtte legge inn et hovedprodukt som kostet 0 kr. Har dere nå versjon 5.0.0, så trenger dere ikke legge inn hovedprodukt. 
Betaling er for lisens Pro og oppover. 

Husk at dere må opprette produktene i menypunktet Produkter, på venstre siden.

For å legge inn produkter og kreve betaling på aktiviteter må du gjøre følgende:

Etter versjon 5.0.0:

  1. Først må du velge betalingsmåte i Oppsett > Avansert.
  2. Ønsker du å ha produkter som deltagerne skal kunne velge mellom, må de legges inn som ekstraprodukter i skjemaet. Klikk "Legg til et produktfelt". Marker hvilke produkter som skal være tilgjengelig i menyen som kommer opp.

Før versjon 5.0.0:

  1. Først må du velge betalingsmåte i Oppsett > Avansert.
  2. Så må du legge inn et hovedprodukt. Det gjør du på Påmeldingsskjema > Påmeldingsskjemaet, i feltet for hovedprodukt.
  3. Ønsker du å ha produkter som deltagerne skal kunne velge mellom, må de legges inn som ekstraprodukter i skjemaet. Klikk "Legg til et produktfelt". Marker hvilke produkter som skal være tilgjengelig i menyen som kommer opp.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss