Hvordan kan jeg endre pris på et produkt?

Dersom produktet IKKE er/har vært i bruk (ingen er påmeldt på aktiviteter der produktet er i bruk) kan man i venstremenyen gå til Produkt og klikke på produktnavnet for produktet du vil endre på. Skriv inn ny pris og klikk lagre.

Dersom produktet er/har vært i bruk (personer er påmeldt aktiviteter der produktet er i bruk) bør man i stedet lage et nytt produkt med ny/riktig pris (Produkt -> Nytt produkt --> Nytt produkt) og legge til det nye produktet i aktiviteten. Dette gjør det enklere å håndtere betalinger av både det nye og det gamle produktet.

Produkter som er i bruk bør ikke få ny/endret pris fordi det gjør det vanskelig for systemet å håndtere påmeldinger med den opprinnelige prisen. Da kan det bli mye kluss i økonomirapportene. 

Les her om Early Bird. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss