Hvordan kan jeg endre pris på et produkt?

Dersom produktet IKKE er/har vært i bruk (ingen er påmeldt på aktiviteter der produktet er i bruk) kan man i venstremenyen gå til Produkt og klikke på produktnavnet for produktet du vil endre på. Skriv inn ny pris og klikk lagre.

Dersom produktet er/har vært i bruk (personer er påmeldt aktiviteter der produktet er i bruk) bør man i stedet lage et nytt produkt med ny/riktig pris (Produkt -> Nytt produkt --> Nytt produkt) og legge til det nye produktet i aktiviteten. Dette gjør det enklere å håndtere betalinger av både det nye og det gamle produktet.

Produkter som er i bruk bør ikke få ny/endret pris fordi det gjør det vanskelig for systemet å håndtere påmeldinger med den opprinnelige prisen. Da kan det bli mye kluss i økonomirapportene. 

NB! Skal dere ha flere produkter i ett skjema, som feks Early Bird og ordinær pris, så er det viktig å IKKE endre prisen, men heller gjøre følgende:

  1. Når datoen kommer som ikke flere kan velge Early Bird (eller det har blitt hva dere anser som max antall), så endrer dere "Varemenge" til å være det totale antall som står som Påmeldt frem til da. Er det feks 420 som har valgt og betalt for Early Bird, så setter man 420 som varemengde.
  2. Opprett et produkt for Ordinær pris, og legg dette også inn i skjema, gjerne i samme radioknapp. 
  3. Siden Early Bird er fulltegnet, og det er fullt, så kan man ikke velge dette, men nye deltagere kan kun velge Ordinær pris

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss