Hvordan legger jeg brukere i riktig avdeling (Enterprise)?

Bare superadministratorer kan opprette brukere i ulike avdelinger. Bruk følgende oppskrift:

1. For å opprette brukeren i riktig avdeling, må du trykke på tannhjulet øverst i høyre hjørne. 

2. Velg Avdelinger, som står under Mitt firma. Der trykker du på Firma-avdelingsnavn til den avdelingen du skal legge til en bruker. Da kommer du inn til informasjonssiden for den avdelingen. 

3. Trykk på menyvalget Ansatte, som står til høyre for Oppsett. Der kan du opprette en ny bruker ved å trykke på knappen +Ny bruker. Fyll inn e-postadressen, lag et midlertidig passord og velg hvilken rolle brukeren skal ha.

Vanlige administratorer kan opprette brukere, men de blir alltid lagt i samme avdeling som den administratoren tilhører.

Merk: Pr nå er det ikke mulig å flytte brukere mellom avdelinger. Det er heller ikke mulig for en bruker å være tilknyttet flere enn én avdeling, bortsett fra hvis brukeren er superadmin og dermed har tilgang til alle avdelinger. Kontakt oss om dere oppretter nye avdelinger, og trenger å flytte brukere. Send oss en liste på brukernavn og hvilken avdeling de skal flyttes til. 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss