Hva innebærer de ulike rollene i Enterprise-lisenser?

Brukere av Enterprise-versjonen har vanligvis tilgang til én av fem roller.
En bruker kan 

  1. Enterprise superadmin(superadministrator): Vanligvis vil kun en håndfull personer i organisasjonen ha tilgang til denne rollen. Superadmin har tilgang til alle avdelinger, alle aktiviteter og alle brukere. Superadmin kan opprette andre superadminer, adminer og brukere, samt andre avdelinger. Dette er brukerne som er førstehåndssupport for de andre brukerne i bedriften, og det er de som skal kontakte Support hos Pindena. Kan se alle faktura på tvers av avdelinger. 
  2. Enterprise admin (administrator): Admin har rettigheter til å opprette brukere og andre adminer i den avdelingen personen tilhører.
  3. Enterprise user: En bruker har ingen administratorrettigheter og kan ikke opprette eller endre andre brukere enn sin egen. Brukere kan opprette og håndtere alle aktiviteter og spørreundersøkelser på sin avdeling.
  4. Basic enbruker: Tilgang til basic-funksjonalitet, bare for aktiviteter der brukeren er ansvarlig person
  5. Basic deltager enbruker: Tilgang til å håndtere deltagere i aktiviteter der brukeren er ansvarlig person.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss