Hva innebærer de ulike rollene i Enterprise-lisenser?

Brukere av Enterprise-versjonen har vanligvis én av tre roller/tilganger:

 1. Enterprise superadmin (superadministrator):
  Vanligvis vil kun en håndfull personer i organisasjonen ha tilgang til denne rollen. Superadmin har tilgang til alle avdelinger, alle brukere og alle aktiviteter, med deltagere og kommunikasjon. Kan se alle rapporter og fakturaer på tvers av avdelinger. Superadmin kan opprette andre superadminer, adminer og brukere, samt nye avdelinger.
  Dette er brukerne som er førstehåndssupport for de andre brukerne i organisasjonen, og det er bare de som kan kontakte Support hos Pindena.
 2. Enterprise admin (administrator):
  Admin har alle rettigheter til aktiviteter, med deltagere og kommunikasjon, i sin avdeling og kan se alle rapporter med data fra egen avdeling. Admin har også rettigheter til å opprette brukere og andre adminer i den avdelingen personen tilhører.
 3. Enterprise bruker: 
  Bruker har alle rettigheter til aktiviteter, med deltagere og kommunikasjon, i sin avdeling og kan se alle rapporter med data fra egen avdeling. Bruker har ellers ingen administratorrettigheter og kan ikke opprette eller endre andre brukere enn sin egen.

I tillegg finnes det to roller som kan gis til brukere som ikke skal ha full tilgang:

 1. Ekstern arrangør: 
  Tilgang til Basic-funksjonalitet for aktiviteter der brukeren er Ansvarlig person. (Tidligere kalt Basic enbruker)
 2. Ekstern kursholder: 
  Tilgang til Basic-funksjonalitet for deltagere og kommunikasjon i aktiviteter der brukeren er Ansvarlig person. (Tidligere kalt Basic deltager enbruker)
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss