Hva betyr Avsendernavn, Svar til og Avsender?

Aktivitet > Kommunikasjon > Epost-oppsett.

Du kan ikke velge e-postadresse avsender selv, men du kan sette inn egen tekst på følgende:

  1. Avsendernavn
  2. Svar til. Svar til er epostadressen som mottagerer av påmeldingsbekreftelse osv, kan svare til. 
  3. Avsender
  • Avsendernavn:

Avsendernavn blir valgt automatisk ut ifra navnet på avdelingen. Dette kan endres til noe annet, feks. navnet til personen ansvarlig om ønskelig.

  • Svar til:

Ved opprettelse av en ny aktivitet, så blir det automatisk e-postadressen til den som er ansvarlig for aktiviteten. 

"Svar til" feltet står som en standard som vår noreply@pameldingssystem.no adresse.
Her skriver dere selv inn den epostadressen deres ønsker skal motta svar!  
Hvis dere ønsker å ha en standard "svar til" epostadresse på alle aktiviteter, si ifra til oss så legger vi den inn. 

Merk: avsender av e-postene fra systemet er alltid noreply@pameldingssystem.no, for å ha best sjanse for at e-postene når frem.

  • Avsender

Merk: Det var før versjon 4.4 mulig å endre avsender e-postadresse selv. Dette har vi fjernet grunnet SPAM / søppelfilter. 

NB!: Du må selv endre "Svar til" e-postadresse på aktiviteter som allerede eksisterer!

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss