Hva betyr Avsendernavn, Svar til og Avsender?

Oppsett > Epost-oppsett.

Avsendernavn: Blir automatisk satt til å være navnet på avdelingen aktiviteten er opprettet i. Dette kan endres til noe annet om dere ønsker det, f.eks. til navnet på ansvarlig person. Avsenderadressen for e-posten vil alltid være noreply@pmeldingsystem.no. Dette er for i størst mulig grad å hindre at e-post blir oppfattet som spam av e-postleser, og denne kan dere ikke endre.

Svar til: Blir automatisk satt til å være e-postadressen til den ansvarlige for aktiviteten. Denne kan dere endre dersom dere ønsker at svar fra deltager skal gå til en annen e-postadresse. Så selv om e-post blir sendt fra adressen noreply@pmeldingsystem.no, er det adressen dere legger inn her som deltager vil sende til dersom de svarer på e-post.
Hvis dere ønsker å ha en standard "svar til" epostadresse på alle aktiviteter, si ifra til oss så legger vi den inn.

Går man inn under Kommunikasjon > Sendt og inn på en e-post som er sendt fra systemet, så vil linjen "Avsender" vise Avsendernavn og Svar til adressen fra e-postoppsett. For deltager vil avsenderadressen allikevel være noreply@pmeldingsystem.no:

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss