Kan jeg endre på innholdet i invitasjoner som sendes på e-post?

Ja, det gjør du på Oppsett > Epost-oppsett.

Her setter du innholdet i e-posten. Ønsker du å endre på designet forøvrig, kan vi lage spesialsydde e-postmaler som matcher deres profil. Ta kontakt med oss.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss