Kan jeg endre på innholdet i påmeldingsbekreftelser som sendes på e-post?

Ja, dette gjøres akkurat likt som "Kan jeg endre på innholdet i invitasjoner som sendes på e-post?". 

  1. Gå inn på den aktuelle aktiviteten som det gjelder.
  2. Gå så via Oppsett > Epost-oppsett.
  3. Her er det en epost med overskrift Påmeldingsbekreftelse.
  4. Her kan du endre emne, teksten i innholdet. Du kan fjerne eller legge til koder som er tilgjengelige hos oss. 

Ønsker du å endre på designet forøvrig, kan vi lage spesialsydde e-postmaler som matcher deres profil. Ta kontakt med oss.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss