Kan jeg endre på innholdet i påmeldingsbekreftelser som sendes på e-post?

Endre innhold i påmeldingsbekreftelse

Det er enkelt å endre innholdet i en påmeldingsbekreftelse.

  1. Gå inn på den aktuelle aktiviteten som det gjelder.
  2. Gå så via Oppsett > Epost-oppsett.
  3. I toppen er det her innstillinger for Avsendernavn, Svar til, mottager av kopi og mottager av test-epost. 
  4. Scroller man ned er det først teksten som blir sendt i Invitasjon, deretter Påmeldingsbekreftelse og i bunn er det Påmeldingsbekreftelse for registrar.
  5. Her kan du endre emne, teksten i innholdet.
  6. Du kan fjerne eller legge til koder som er tilgjengelige hos oss. 

Vil du endre design/tema, kan vi lage spesialsydde e-postmaler som matcher deres profil. Ta kontakt med oss.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss