Kan jeg endre på innholdet i påmeldingsbekreftelser som sendes på e-post?

Endre innhold i påmeldingsbekreftelse

Det er enkelt å endre innholdet i en påmeldingsbekreftelse.

  1. Gå inn på den aktuelle aktiviteten som det gjelder.
  2. Gå så via Oppsett > Epost-oppsett.
  3. Her er det en epost med overskrift Påmeldingsbekreftelse.
  4. Her kan du endre emne, teksten i innholdet.
    Du kan fjerne eller legge til koder som er tilgjengelige hos oss. 

Vil du endre design/tema, kan vi lage spesialsydde e-postmaler som matcher deres profil. Ta kontakt med oss.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss