Hva er EHF-ordre?

Pindena har valgt å innføre EHF / EDI. Les samme informasjon på en PDF.  

EHF i Pindena Påmeldingssystem

Elektronisk handelsformat (EHF) gjør det mulig med standardisert, elektronisk kommunikasjon mellom økonomisystemer. 

Pindenas mål

Vårt mål er å automatisere påmeldingsprosessen så mye som mulig, og vi har derfor implementert EHF i Pindena påmeldingssystem. EHF er i Pindena implementert som EHF-ordre.

Slik fungerer EHF-ordre

Med en gang det registreres en påmelding så sendes denne direkte til regnskapssystemet som en EHF- ordre. Hvis ordren er forhåndsbetalt med kort, så ligger det informasjon om det. Hvis ordren i stedet skal generere en faktura, transformerer regnskapssystemet EHF-ordren til en EHF-faktura og sender den via sitt EHF-aksesspunkt. Når kundenes fakturabetalinger kommer inn på bankkonto, vil KID-avstemmingen automatisk avstemme innbetalinger og regnskapet er oppdatert. I samme øyeblikk som en faktura registreres som betalt anbefaler vi også å gi påmeldingssystemet beskjed om dette, slik at det også er oppdatert. Alt dette skjer automatisk uten manuell jobb - slik at du kan stole på tallene. 

Hvorfor ikke sende EHF-faktura direkte fra påmeldingssystemet?

Hvis påmeldingssystemet sender EHF-faktura direkte til kundene (ikke via regnskapssystemet), må regnskapsavdelingen avstemme manuelt i regnskapssystemet - fordi regnskapssystemet ikke kjenner til underlaget for innbetalingene. Vårt mål er å automatisere påmeldingsprosessen, gjennom å fjerne manuelt arbeid – derfor fraråder vi denne framgangsmåten.

Bakgrunnsinformasjon om EHF 

EHF Ordre - en global standard. EHF Ordre erstatter proprietære ordre integrasjoner med en vedtatt norsk og europeisk standard for ordre. Alle moderne regnskapssystemer bør kunne ta imot denne standarden da dette er fremtiden. Om regnskapet ditt ikke støtter denne standarden kontakt din leverandør av regnskapssystem og fortell at du ønsker støtte for dette for å henge med i utviklingen. Elektronisk handelsformat (EHF) gjør det mulig med standardisert, elektronisk kommunikasjon. Følges standarden, vil dokumenter kunne leses inn i leverandørens datasystem selv om systemene er ulike. Virksomhetene unngår dermed dyre én-til-én-integrasjoner mellom ulike datasystemer. Det Europeiske formatet kalles PEPPOL BIS. EHF formatet er kompatibelt med formatet BIS. Så om du tilpasser dine systemer til EHF-standarden, vil du kunne kommunisere med virksomheter som følger BIS-standarden også. Målet med både EHF og BIS, er standardisering av prosesser og meldingsinnhold på tvers av landegrenser.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss