Hvordan teste en påmelding?

Vi anbefaler som regel alltid at man tester en påmelding før man sender ut invitasjoner og linker. Dette er for å være helt sikker på at man har valgt de riktige feltene, og så man får oppleve den samme prosessen som en deltager som melder seg på. 

  • Test påmelding med betaling Her kan dere huke bort for betalingsalternativene, slik at dere ikke betaler når dere tester, men heller bare velger de aktuelle produktene. NB! For å teste betaling når dere er i TEST modus, så er det viktig å kreditere og ikke kun slette deltagere. Om dere kun sletter deltagere med test betaling, blir de liggende i rapportene hvis de kun blir slettet.
  • Slett testdeltagerne Vær klar over at du bør ikke  slette deltagerne, før du er helt ferdig med å teste! Sett heller deltageren med status "Utgått" hvis du skal teste mer med samme epostadresse.
  • Test invitasjonsepost På Oppsett > Epost-oppsett er det mulig å teste invitasjon. Da vil det ikke stå navn, men stå kodene (firstname og lastname). For å teste invitasjon akkurat slik deltageren opplever det, anbefaler vi å melde seg på i backend som Importert, og dermed sende en invitasjon. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss