Versjon 5.5

Versjon 5.5.0

19.12.2018

Nye funksjoner:

  • Ny deltagerliste på aktiviteter i backend, inkludert noen bulk-funksjoner (Slett, Status, Send, Eksporter). Les mer her.
  • Kan sende epost eller sms til enkeltdeltagere.
  • Ny felttype, filopplasting, i påmeldingsskjema. Les mer her.
  • Kan definere felt i påmeldingsskjema som bare hører til ekstradeltagere. Les mer her.

Endringer:

  • Skjemabygger ruller til bunnen når du legger til nye felt.
  • Tilbakemeldingstekster er skilt ut i eget menypunkt under Oppsett.
  • Nytt menypunkt til "Alle brukere" når du har opprettet ny bruker.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss