Tillegg til EHF-standarden

EHF Ordering inneholder dessverre ikke all funksjonalitet vi har bruk for så vi har noen tillegg til standarden.

Produktgruppe (bundle)

For å sikre at all informasjon overføres til økonomisystemet sender vi over både produktgruppen og produktene som inngår i gruppen. Vi bruker AdditionalItemProperty til å vise hvilke ordrelinjer som hører sammen.

Produktgruppen (parent):

<cbc:ID>10</cbc:ID>

<cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>bundle-parent</cbc:Name>
    <cbc:Value>20,30</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

Underliggende produkter (child):

<cbc:ID>20</cbc:ID>

<cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>bundle-child</cbc:Name>
    <cbc:Value>10</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

For å sikre at summeringene i ordrefila blir riktig settes prisen på produktgruppen til 0 og antall av de underliggende produktene til det samme som produktgruppen.

Utvidelser (UBLExtensions)

Vi har noen ganger behov for å sende ut data som ikke er definert i standarden for EHF-ordre, da legger vi inn UBLExtensions. AccountingItem kan gjentas med så mange navn-verdi-par man ønsker.

<ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
        <cbc:ID>Pindena</cbc:ID>
        <cbc:Name>Internal accounting codes</cbc:Name>
        <ext:ExtensionContent>
            <Pindena>
                <AccountingItem>
                    <cbc:Name>Eksemepelnavn</cbc:Name>
                    <cbc:Value>Eksempelverdi</cbc:Value>
                </AccountingItem>
            </Pindena>
        </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>

Merk: Dette feltet kommer til å bli utvidet med flere navn-verdi-par i fremtiden.

Ved behov kan dette elementet tilpasses og utvides ytterligere til standard timepris. Ta kontakt med oss!

Fakturaepostadresse

Fra v5.12: Det er ikke definert noe felt for fakturaepostadresse i EHF Ordre, så vi legger det til i utvidelser når feltet er skrudd på i skjemaet og utfylt av deltageren:

<AccountingItem>
    <cbc:Name>BuyerInvoiceEmail</cbc:Name>
    <cbc:Value>invoice@example.com</cbc:Value>
</AccountingItem>

Konteringsfelt

Noen av våre kunder har ønsket å definere egne konteringsfelt som kan velges på hver aktivitet. Vi har derfor laget en mulighet for å legge til fritt antall konteringsfelt i utvidelser:

<AccountingItem>
    <cbc:Name>Project</cbc:Name>
    <cbc:Value>PO-123</cbc:Value>
</AccountingItem>
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss