Tillegg til EHF-standarden

EHF Ordering inneholder dessverre ikke all funksjonalitet vi har bruk for så vi har noen tillegg til standarden.

Produktgruppe (bundle)

For å sikre at all informasjon overføres til økonomisystemet sender vi over både produktgruppen og produktene som inngår i gruppen. Vi bruker AdditionalItemProperty til å vise hvilke ordrelinjer som hører sammen.

Produktgruppen (parent):

<cbc:ID>10</cbc:ID>

<cac:AdditionalItemProperty>
  <cbc:Name>bundle-parent</cbc:Name>
  <cbc:Value>10-1,10-2</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

Underliggende produkter (child):

<cbc:ID>10-1</cbc:ID>

<cac:AdditionalItemProperty>
  <cbc:Name>bundle-child</cbc:Name>
  <cbc:Value>10</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>

For å sikre at summeringene i ordrefila blir riktig settes prisen på produktgruppen til 0 og antall av de underliggende produktene til det samme som produktgruppen.

Utvidelser (UBLExtensions)

Noen av våre kunder har ønsket å definere egne konteringsfelt som kan velges på hver aktivitet. Vi har derfor laget en mulighet for å sende dette med som en utvidelse:

<ext:UBLExtensions>
  <ext:UBLExtension>
    <cbc:ID>Pindena</cbc:ID>
    <cbc:Name>Internal accounting codes</cbc:Name>
    <ext:ExtensionContent>
      <Pindena>
        <AccountingItem>
          <cbc:Name>Project</cbc:Name>
          <cbc:Value>PO-123</cbc:Value>
        </AccountingItem>
      </Pindena>
    </ext:ExtensionContent>
  </ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>

AccountingItem kan gjentas med så mange navn-verdi-par man ønsker.

Ved behov kan dette elementet tilpasses og utvides ytterligere til standard timepris. Ta kontakt med oss!

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss