Hvor i EHF-ordrefila havner data fra påmeldingssystemet?

Det får du svar på i tabellene under.

Min konto:

Påmeldingssystemet EHF-ordre (xml)
Firmanavn cac:SellerSupplierParty > cac:PartyName > cbc:Name
Organisasjonsnummer cac:SellerSupplierParty > cbc:EndpointID
Adresse cac:SellerSupplierParty > cac:PostalAddress > cbc:StreetName
Postnummer cac:SellerSupplierParty > cac:PostalAddress > cbc:PostalZone
Sted cac:SellerSupplierParty > cac:PostalAddress > cbc:CityName
Land cac:SellerSupplierParty > cac:PostalAddress > cac:Country > cbc:IdentificationCode
Leveransebetingelser cac:DeliveryTerms > cbc:SpecialTerms
Betalingsbetingelser cac:PaymentTerms > cbc:Note

Aktivitet:

Påmeldingssystemet EHF-ordre (xml)
Grunnleggende > Tittel
Grunnleggende > Varighet
Grunnleggende > Sted
cbc:Note
Avansert > Kommentar på faktura
cac:DeliveryTerms > cbc:SpecialTerms
Avansert > Ordreeksport ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent > Pindena

Påmeldingsskjema:

Påmeldingssystemet EHF-ordre (xml)
Fornavn cac:BuyerCustomerParty > cac:Contact > cbc:Name
Etternavn cac:BuyerCustomerParty > cac:Contact > cbc:Name
E-post cac:BuyerCustomerParty > cac:Contact > cbc:ElectronicMail
Mobil cac:BuyerCustomerParty > cac:Contact > cbc:Telephone
Firma-/avdelingsnavn cac:BuyerCustomerParty > cac:PartyName > cbc:Name
Organisasjonsnummer cac:BuyerCustomerParty > cbc:EndpointID
cac:BuyerCustomerParty > cac:PartyTaxScheme > cbc:CompanyID
Fakturaepost (fra v5.12) ext:UBLExtensions > ext:UBLExtension > ext:ExtensionContent > Pindena (BuyerInvoiceEmail)
MVA pliktig cac:BuyerCustomerParty > cac:PartyTaxScheme
Adresse cac:BuyerCustomerParty > cac:PostalAddress > cbc:StreetName
Postnummer cac:BuyerCustomerParty > cac:PostalAddress > cbc:PostalZone
Poststed cac:BuyerCustomerParty > cac:PostalAddress > cbc:CityName
Land cac:BuyerCustomerParty > cac:PostalAddress > cac:Country > cbc:IdentificationCode
Ekstern fakturareferanse cbc:AccountingCost
cac:BuyerCustomerParty > cac:Contact > cbc:ID
Antall cac:OrderLine > cac:LineItem > cbc:Quantity

Produkt:

Påmeldingssystemet EHF-ordre (xml)
Produktnummer cac:OrderLine > cac:LineItem > cac:Item > cac:SellersItemIdentification > cbc:ID
Navn cac:OrderLine > cac:LineItem > cac:Item > cbc:Name
Kundepris cac:OrderLine > cac:LineItem > cac:Price > cbc:PriceAmount
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss