Versjon 5.10

Release notes for versjonene 5.10.0, 5.10.1 og 5.10.2.

Versjon 5.10.0

22.10.2019

Nye funksjoner:

 • Hotell-booking (tilleggsfunksjon). Les mer.
 • Ordreintegrasjon med Tripletex (tilleggsfunksjon). Les mer.
 • Ny knapp på forsidefanen ved mobilvisning som leder til påmeldingsskjema.
 • Nytt info-felt med avsendernavn i "Send SMS"-modalen i deltagerlista i backend. Les mer.
 • Mulighet for å legge offentlig aktivitetsliste eller enkeltaktiviteter på Hjem-skjerm (PWA). Les mer.
 • Pindena-logo som favicon, med mulighet for å endre til kundens logo i frontend. Les her.

Endringer:

 • Faktura lagres som pdf som gjenbrukes for å sikre at den ikke kan endres etter utstedelse.
 • Underprodukter i bundle lagres i ordre-/fakturalinjene så vi ikke risikerer at faktura endres etter utstedelse.
 • "Flere filter..." i deltagerlista (backend) er skrevet om for å kunne filtrere på ett eller flere valg i hvert felt. Produkter vises nå med både navn og produktnummer.
 • Mulighet for å filtrere på "Ikke valgt" i Flere filter i deltagerlista i backend.
 • Endret søk på organisasjonsnummer så det er lettere å bruke med bare tastatur.
 • Endret tekst og fjernet link fra Pindena-bunnteksten i eposter.
 • Flyttet hjelpeteksten bak avkryssingsbokser i frontend hvis det ikke er noen navngitte alternativer.
 • Produktnummer-feltet får ikke lenger samme verdi som ID-en ved opprettelse av produkter.

Bugfiks:

 • Fikset feil som førte til at ikke alle betalinger eller kreditnotaer ble telt med i rapporten Økonomi (deltagere).
 • Fikset feil med valget "Vis kun fremtidige kurs (gjeld)" i rapporten Økonomi.
 • Fikset feil som kunne føre til krasj i Flere filter i deltagerlista i backend.
 • Fikset feil i visning av søk på organisasjonsnummer i deltagerlista i backend.

Versjon 5.10.1

25.10.2019

Bugfiks:

 • Endret så PWA fungerer med inviterte/påmeldte deltagere.

Versjon 5.10.2

31.10.2019

Endringer:

 • Endret visning av overskriftsfelt i grafvisning til spørreundersøkelse (fjernet "0 svar").
 • La til tittelen på spørreundersøkelsen i utskrift av grafer.

Bugfiks:

 • Fikset feil som gjorde at ekstradeltagere kunne ha samme epost eller mobil selv om det ikke var tillatt med duplikater.
 • Fikset feil som gjorde at du kunne melde på mange flere enn Maks antall billetter hvis Antall-feltet var aktivert.
 • Fikset feil som gjorde at deltagere ikke fikk meldt seg på pga. påkrevd overskriftsfelt.
 • Fikset feil som gjorde at du kunne sende invitasjon til deltagere med status Påmeldt (og endre deres status til Invitert).
 • Fikset feil som gjorde at bare ett av spørsmålene ble vist i grafvisning hvis du hadde flere helt like spørsmål.
 • Fikset feil som gjorde at du kunne få timeout ved utskrift av grafer i spørreundersøkelse.
 • Fikset feil som gjorde at man ikke kunne endre tekster i Oppsett > Tilbakemeldinger.
 • Fikset feil som gjorde at felttypen Hotell ble tilgjengelig i spørreundersøkelser.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss