Versjon 5.13

Release notes for versjon 5.13.0, 5.13.1, 5.13.2 og 5.13.3.

Versjon 5.13.0

14.08.2020

Nye funksjoner:

Endringer:

 • Fjernet mulighet for å velge 1963 som avsender på SMS.

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • avdelingsbrukere i Enterprise ikke fikk eksportert deltagerrapporten til Excel.

Versjon 5.13.1

20.08.2020

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • siden krasjet (man fikk Whoops-melding) og man fikk ikke epost med det nye passordet ved Glemt passord.
 • det ikke var mulig å endre Varighet på aktiviteter med databasen på en annen server.
 • siden krasjet (man fikk Whoops-melding) på respondentliste i spørreundersøkelser.
 • bilder ikke ble vist hvis filnavnet inneholdt æøå eller andre tegn utenfor Ascii-tegnsettet.

Versjon 5.13.2

02.09.2020

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • spørreundersøkelser ble med i resultatet fra aktivitetsliste-API.
 • utskrift av grafer til spørreundersøkelse aldri ble ferdig.
 • siden krasjet hvis en deltager prøvde å laste ned faktura.
 • logoene ikke ble vist i billetter.
 • QR-koder ikke ble lagret riktig.
 • aktivitetslistene i admin krasjet hvis Avdeling eller Ansvarlig person for en av aktivitetene var slettet.

Versjon 5.13.3

16.09.2020

Endringer:

 • Mulighet for avkryssingsbokser i Egendefinerte felt under Oppsett > Avansert.
 • API for deltagerliste returnerer deltagere med alle statuser når du søker etter endrede deltagere.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss