PowerOffice Go - hvilke felt overføres

Ved overføring av fakturagrunnlag til PowerOffice Go styrer dere det meste som blir overført til økonomisystemet. Pindena sender over det dere har spesifisert.

Det er org.nummer som identifiserer firmakunder og e-postadresse identifiserer privatkunder. 

Hvis kunden ikke eksisterer i PowerOffice Go, opprettes det et kundekort med data fra firma- og personfelt som er aktivert i aktiviteten og utfylt i skjemaet.

NB Det er viktig at dere bruker riktige reserverte felt ved opprettelse av aktiviteter.

NB det overføres pr nå ikke bilag fra kortbetaling eller vipps.

Kundeinformasjon

Følgende reserverte felt hentes ut fra påmeldingsskjema, og blir brukt til å opprette kunder hvis de ikke eksisterer:

Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer (og kundeidentifikasjon for å koble mot rett kunde).
Firma-/avdelingsnavn Navn (mottaker av faktura).
Fornavn og Etternavn Kundenavn hvis kunden er en privatperson.
E-postadresse E-post til kunde (og kundeidentifikasjon hvis ikke organisasjonsnummer er registrert).
Mobilnummer Telefon til kunde.
Fakturaepost E-postadresse for fakturaer/purringer
Adresse, postnummer, poststed og land

Fakturaadresse.

Merk: Adresse (minimum postnummer) er påkrevd hvis dere skal sende EHF-faktura fra PowerOffice Go.

Ordrehode

Følgende felt blir hentet fra aktiviteten og påmeldingsskjemaet:

Ekstern fakturareferanse Deres referanse (po-nummer, konto, prosjekt eller lignende).

Ordrelinjer

Alle produkter som velges i påmeldingsskjemaet (inkludert hovedprodukt) legges som ordrelinjer i ordren i Tripletex. Informasjonen i ordrelinjene bestemmer dere for det meste på produktet:

Produktnummer Produktkode.
Produktalias (ev. Navn) Beskrivelse (fritekstfelt).
Kundepris Enhetspris eks. mva.

Mva-sats er forhåndsdefinert på produktet i PowerOffice Go.

Antall (avhenger av hva kunden har valgt i påmeldingsskjemaet).
ID, Tittel, Start-dato, Sted og navn på deltagere Egen tekstvarelinje under ordrelinjene
Kommentar på faktura (overstyrer Leveransebetingelser fra Min konto) Kommentar, nytt avsnitt under tid og sted.

Informasjon om selger

Ingenting overføres fra påmeldingssystemet, alt som skal med på faktura må defineres i PowerOffice Go, men du kan definere følgende to felt i Min konto, så vil de legges som egne avsnitt under Tid og Sted i Kommentar-feltet i tekstvarelinjen på alle ordrene:

  • Leveransebetingelser (overstyres av "Kommentar på faktura" hvis det er fylt ut på en aktivitet).
  • Betalingsbetingelser
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss