Versjon 5.11

Release notes for versjonene 5.11.0, 5.11.1 og 5.11.2.

Versjon 5.11.0

09.01.2020

Nye funksjoner:

 • Mulighet for å velge hvilken fane lenken i e-post skal gå til. Les mer.
 • QR-kode ligger nå direkte i påmeldingsbekreftelse / deltagerlink (ikke bare som vedlegg). Les mer.
 • Mulighet for å deaktivere reCAPTCHA per skjema. Les mer.
 • Mulighet for white label mot en årlig ekstrakostnad.

Endringer:

 • Ytelsesforbedringer i deltagerliste
 • Enklere navigering i deltagerliste
 • Ny håndtering av telefonnummer i skjema
 • Viser navn på deltagere i faktura
 • WYSIWYG-editor for hjelpetekst i skjemabygger, kan nå legge inn lenker. Les mer.
 • Systemet gir beskjed dersom en forespørsel tar lang tid, men fortsatt er under arbeid
 • Forbedrede hjelpetekster for systemfunksjoner
 • Spørreundersøkelser viser svarprosent dersom den er knyttet til en aktivitet (svarprosenten blir regnet ut i fra totalt antall deltagere i aktiviteten og totalt antall svar i spørreundersøkelse)
 • Viser aktivitet som avholdt i aktivitetsliste dersom varighetsdato er passert
 • (Hotell) Forbedret rapporter
 • (Hotell) Forbedret reservasjonsnedtelling

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • skjemaet ikke fungerte ved samtykkefelt og filopplasting
 • deltagerliste i backend kræsjet ved produktfelter
 • man ikke kunne lagre i Internet Explorer og Edge
 • bakgrunnsfarge under Design ikke ble forhåndsvalgt etter endring
 • avhengigheter og filopplasting ikke spilte sammen
 • et tilfelle tillot inviterte deltagere å kunne melde seg på etter påmeldingsfrist
 • spørreundersøkelser tilknyttet aktivitet ikke kunne besvares
 • siden Oppsett→Avansert i maler i backend

Versjon 5.11.1

29.01.2020

Endringer:

 • Forbedret visning av aktiviteter med "Vis med ekstra synlighet" i fellesskjema.
 • Endret så 404- og 403-feilmeldingssider vises i installasjonens forsidetema.

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • du fikk 504 Gateway Timeout ved import av mange deltagere.
 • tidspunkt ikke ble riktig når du kopierte aktiviteter med Gjenta-funksjonen.
 • vi brukte feil mva-kode for 0% i Tripletex.
 • sms-utsending krasjet på enkelte norske telefonnummer uten landkode.
 • mva-sum i faktura ble feil hvis du hadde valgt mer enn en av et produkt.
 • registrar ble telt både som Påmeldt og Registrar i stolpediagrammet.
 • Netaxept-terminalen ikke brukte samme språk som aktiviteten.
 • du fikk Whoops-melding når du sendte e-poster fra spørreundersøkelse.
 • link til skjema i testutsendelser ikke gikk til riktig landingsside.
 • du fikk Whoops-melding når du sender faktura fra backend.

Versjon 5.11.2

29.01.2020

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • wysiwyg-felt for hjelpetekst ikke ble vist i skjemabygger når du byttet felttype, og at du ikke fikk lagret html-koder.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss