Verdier, standardverdier, hjelpetekst

På et felt så kan dere trykke på det store + tegnet, og ha mulighet for å legge til:

  • Verdier: Dette er nødvendig på felt som avkrysningsboks og radioknapper. Da legger til man svar mulighetene for deltagerne. 
  • Standardverdier: Om man ønsker at ett av svarene i avkrysningsboks skal stå som automatisk utfylt, kan man skrive den verdien inn her.
  • Hjelpetekst: Muligheten for å legge til en forklaring av feltet. F.eks måten deltagerne skal fylle det ut på. Max 255 tegn. Kun tekst, ingen link eller vedlegg.

  • Ikke-redigerbart
  • Bruk felt for ekstradeltagere
  • Kopier data til ekstradeltagere: Dette er kjekt når man kan legge til ekstradeltagere som f.eks er fra samme selskap. Da kan den første deltageren (hoveddeltager eller registrar), legge til sitt firmanavn, og huke av for dette punktet, da vil svaret automatisk stå når man legger til en ny ekstra deltager. 

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss