Verdier, standardverdier, hjelpetekst

På et felt så kan dere trykke på det store + tegnet, og ha mulighet for å legge til:

  • Verdier: Dette er nødvendig på felt som avkrysningsboks og radioknapper. Da legger man inn svaralternativene deltagerne skal kunne velge mellom. De ulike verdiene skilles med komma, f.eks.: Ski,Staver,Støvler. 
  • Standardverdier: Om man ønsker at ett av svarene i avkrysningsboks skal stå som automatisk utfylt, kan man skrive den verdien inn her. Benytter man radioknapper, og ikke definerer noen standardverdi, så vil systemet automatisk velge den første verdien. 
  • Hjelpetekst: Muligheten for å legge til en forklaring av feltet. F.eks måten deltagerne skal fylle det ut på. Max 255 tegn. Fra versjon 5.11.0 er det mulig å legge inn en lenke i hjelpetekstfeltet, og man har mulighet til å velge Bold eller Italic. Lenken kan være til feks en PDF. 

  • Les mer angående ikke-redigerbart i egen artikkel.
  • Kopier data til ekstradeltagere: Hukes av dersom man ønsker at det som fylles ut av den første deltageren (hoveddeltager eller registrar) automatisk skal bli kopiert over i tilsvarende felt for ekstradeltegere. Dette er for eksempel kjekt dersom man vet at de som kommer til å melde seg på sammen vil være fra samme selskap / avdeling.  
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss