Versjon 6.1

Release notes for versjonene 6.1.0, 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3.

Versjon 6.1.0

02.12.2021

Endringer:

  • Skrev om de fleste listene backstage for å gjøre dem raskere og mindre ressurskrevende.
  • La til filter på Firma/avdeling på de fleste listene backstage.
  • La til filter på Ansvarlig i aktivitetslista backstage.

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

  • man ikke kunne sortere på antall påmeldte i aktivitetslista backstage.
  • registrar ble telt med to ganger i stolpediagram i deltagerlista.
  • registrar ikke ble telt med hvis den hadde en annen status enn Påmeldt.
  • automatisk venteliste var tilgjengelig selv om du valgte betaling med Vipps.

Versjon 6.1.1

02.12.2021

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

  • aktiviteter som startet for lenge siden, men ikke er avsluttet ennå, ikke ble vist i aktivitetslista backstage.

Versjon 6.1.2

08.12.2021

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

  • Velkommen-meldingen for nye kunder aldri ble vist.

Versjon 6.1.3

16.12.2021

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

  • administrator ikke kunne laste ned opplastede filer fra respondenter i spørreundersøkelser.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss