Versjon 6.2

Release notes for versjon 6.2.0.

Versjon 6.2.0

07.01.2022

Endringer:

  • La til mulighet for å inkludere kalendervedlegg i Send > E-post.

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

  • Rapporter > Deltager ga feil søkeresultat hvis du valgte Alle i Registrert tidspunkt.
  • man ikke fikk åpnet Excel-fila i ekstern eksport hvis det var komma i navnet på aktiviteten.
  • systemet viste “Ikke mva-pliktig” feil i fakturaer.
  • enkelte alternativer ikke ble telt med i graf på spørreundersøkelse.
  • respondenter i spørreundersøkelse kunne bli slettet for tidlig av automatisk sletting.
  • pris ikke ble vist for pakkeprodukter i produktlista backstage.
  • enkelte kunder ikke fikk vist logo i deltagerutskrifter.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss