Versjon 6.4

Versjonslogg for versjonene 6.4.0, 6.4.1, 6.4.2 og 6.4.3.

Versjon 6.4.0

12.05.2022

Nye funksjoner:

Endringer:

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • kunder med Pro-lisens ikke fikk fjernet brødsmuler fra gruppe.
 • kunder med Pro-lisens manglet siden Oppsett > Design på grupper.
 • man kunne velge Tema på en gruppe to steder i backend.
 • noen tekster i Dark-temaet var usynlige (hvit tekst på hvit bakgrunn).
 • priser ble 1 øre feil ved avrunding i noen tilfeller.
 • man ikke fikk betalt med kort pga avrundingsfeil på 1 øre i noen tilfeller.
 • aktivitetslista i frontend krasjet hvis det var for mye tekst inne på aktivitetene.
 • aktivitetslista i backend krasjet hvis man valgte et antall produkter som ikke er et tall.
 • deltagerimporten krasjet hvis man hadde en tom kolonne i Excel-fila.
 • data ikke ble importert hvis to felt i påmeldingsskjemaet hadde samme feltnavn.
 • data kunne bli importert til felt som ikke var aktivert i påmeldingsskjemaet.
 • hjelpetekstfeltet ble låst og hjelpeteksten ble usynlig i skjemabyggeren.
 • administratoren ikke kunne melde på deltagere i backend når aktiviteten var skrudd av.
 • skjemabyggeren krasjet når man la til et produktfelt type Antall.
 • tekstene til “Vis fane bare for påmeldte” bare fantes på bokmål.
 • en aktivitet ikke ble vist i aktivitetslista i backend hvis Ansvarlig person var slettet fra brukerlista.
 • det ble feil i nye aktiviteter hvis firmanavnet i Min konto inneholdt en apostrof.
 • man ikke fikk åpnet eksportfilen fra spørreundersøkelse (i noen nettlesere) når spørreundersøkelsen hadde komma i tittelen.
 • kommentarer i spørreundersøkelser ikke ble vist i rapport hvis det var definert verdier på feltet.

Versjon 6.4.1

13.06.2022

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • katalogbilde ikke ble vist i katalogvisninger.
 • lenke til skjema brukte id i steden for alias i aktivitetslistene.
 • deltagervisning i frontend krasjet med betalingsstatus Fakturert og uten faktura.

Versjon 6.4.2

24.06.2022

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • man ikke fikk lagret navn på produkter.

Versjon 6.4.3

09.08.2022

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • man ikke fikk lagret avkryssingsboksen “Bare for medlemmer” på produkter.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss