Versjon 6.6

Versjonslogg for versjonene 6.6.0, 6.6.1 og 6.6.2.

Versjon 6.6.0

22.11.2022

Nye funksjoner:

Endringer:

 • Endret navn på Antall-feltet til “Antall billetter” og forbedret hjelpetekster.
 • Antall billetter kan ikke lenger brukes sammen med Ekstradeltagere eller Registrar.
 • Fjernet avkryssingsboksen “Vis tidspunkt” fra Gruppe > Nettsted > Aktiviteter fordi den ikke hadde noen effekt.
 • Totalpris vises under info-boksen selv om ikke betaling er aktivert (hvis det er produkter med pris).
 • Viser prisen både ekskl og inkl mva i produkt-oppsummeringen for deltagere.
 • Endret “Hjelp / FAQ” til bare “Hjelp” i toppmenyen for administratorer.
 • Fjernet knapp for å vise QR-kode til “Link til skjema” fra aktivitetslista.

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • systemet ikke tok hensyn til Antall billetter ved telling av Påmeldte i aktivitetslista.
 • antall ledige plasser ble telt feil hvis man hadde Antall billetter i skjemaet.
 • det var mulig å bruke Antall billetter for ekstradeltagere.
 • deltagere med status Reservert ikke ble telt med når systemet skulle vise om en aktivitet var fulltegnet.
 • Link til skjema-knappen i e-post var synlig selv om man ikke inkluderte linken.
 • det var mulig å melde seg på og betale selv om aktiviteten var fulltegnet.
 • beløp kunne dele seg på to linjer hvis det var over 1 000,00 kr.
 • deltager fikk melding om feil ved betaling med Swedbank, og status på deltageren var Ikke betalt, selv om beløpet ble trukket av kortet.
 • landkode +47 alltid ble vist i mobilfeltet selv om deltageren hadde valgt noe annet.
 • fellesskjema viste fulltegnet når du skulle legge til ekstradeltagere selv om det ikke var lagt inn begrensning.
 • oversettelser i fakturajournal manglet i løsninger med ordre-visning.

Versjon 6.6.1

01.12.2022

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • søk i aktivitetslisten i en gruppe hoppet til en annen fane.

Versjon 6.6.2

13.01.2023

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • deltager fikk status betalt selv om betalingen ikke var fullført i Swedbank.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss