Versjon 7.2

Versjonslogg for versjonene 7.2.0 og 7.2.1.

Versjon 7.2.0

27.10.2023

Nye funksjoner:

Endringer:

 • Navnet til den som fylte ut skjemaet vises øverst i høyre hjørne av pdf-vedlegg (faktura/ordre/kvittering).
 • Navnet på Påmeldingsansvarlig (tidligere Registrar) er fjernet fra listen med deltagere i pdf-vedlegg.
 • Endret betegnelse fra Systemadministrator til Systemeier.
 • Nye sjekker for å hindre at Fra- og Til-datoer legges inn i feil rekkefølge.
 • Endret starttidspunkt på ordrerapporten for å unngå at det tar lang tid å åpne den mot slutten av året.
 • Mulighet for å skru av søkefeltet i aktivitetslistene i frontend.
 • Forbedret mange tekster i systemet.

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • aktiviteter ble publisert for tidlig eller for sent ved kopiering fra en eksisterende aktivitet.
 • nedtrekksmenyene i Egendefinerte felt ble delvis skjult.
 • brukerne kunne velge språk på nye aktiviteter med Basic-lisens.

Versjon 7.2.1

07.11.2023

Bugfiks:

Fikset en feil som gjorde at ...

 • superadmin bare fikk se sms-utsendelser fra sin egen avdeling i SMS-rapporten.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss