Oppskrift på spørreundersøkelse

Pindena Påmeldingssystem tilbyr muligheten å opprette enkle spørreundersøkelser hvor man kan spørre om det som man vil, og på en enkel måte få svarene tilbake.    
Du kan opprette en spørreundersøkelse som enten skal være tilknyttet en aktivitet, eller som står alene. Dette kan konfigureres inne på spørreundersøkelsen > Oppsett > Avansert. Dette er viktig å ha avklart i forbindelse med anonymitet, og hvem som skal svare på spørreundersøkelsen. 

Oppskrift på en enkel spørreundersøkelse

 1. Ved opprettelse, velg om spørreundersøkelsen skal være tilknyttet en aktivitet eller ikke.
 2. I spørreskjema så kan du skrive enkle spørsmål, og det er best å ha forhåndsdefinerte verdier som respondentene kan velge mellom.
 3. For å la respondenter velge mellom forhåndsdefinerte verdier kan man f.eks velge feltene: Avkrysningsboks, Radioknapper eller Nedtrekksmeny. 
 4. Hvis det er ønskelig å vise til svarene som grafer, så bør du kun velge forhåndsdefinerte verdier. 
 5. Forhåndsdefinerte verdier kan være: 
  0,1,2,3,4,5
  Ikke svart,Ja,Vet ikke,Nei
  Ikke svart, Litt,Veldig
 6. Til et hvert spørsmål med forhåndsdefinerte verdier, så bør første verdien indikere at de ikke har valgt. Slik som "0, Ikke svart, Ikke valgt". Hvis ikke så kan du få inn mange svar på feilaktig grunnlag.
 7. Ved noen typer spørsmål, som en radioknapp, må alltid en verdi være ferdig utfylt (altså med svart prikk). Dette kalles standardverdi. Anbefales å være det øverste svaralternativet.
 8. Ønsker du skriftlig tilbakemelding på spørsmålene, velger du feltet Tekst, eller Tekstfelt for en lengre besvarelse. 

Sjekkliste

 1. Sjekk at datovarighet stemmer, og at det er huket av for "Aktiv spørreundersøkelse".
 2. Er spørreundersøkelsen tilknyttet en aktivitet, pass på at datovarighet stemmer. 
 3. Spørreskjema > Spørreskjema. La det være huket for "Vis side" og "Vis spørreskjema"
 4. Pass på så du ikke benytter et "Reservert felt" til noe annet. Det kan få konsekvenser! (F.eks reserverte feltet for mobiltelefon, tar ikke i mot tekst.)
 5. Tilknyttet aktivitet: For å la deltagerne (status påmeldt eller bekreftet) fra aktiviteten svare på spørsmålene, velg Respondenter > Importer > Importer fra aktivitet. Se egen FAQ artikkel om dette.
 6. Ikke tilknyttet aktivitet (ofte anonym): Send linken til spørreundersøkelsen via en annen e-post, legg ut på en felles nettside, send ved linken i e-post/SMS fra aktivitet. 


Se grafer i PDF eller eksporter til Excel

Ved  å trykke på Eksporter får du to valg.  Last ned hele filen til Excel eller Se svarene som grafer og mulighet for å kunne eksportere til PDF.

 1. I Excel har man veldig mange muligheter. Her er det opp til dere selv hvordan dere fremstiller svarene fra spørreundersøkelsen. Etter eksport kan vi foreslå at dere sletter følgene kolonner i Excel, da de fleste ikke trenger dette for å vise til svar: Link, Tilgangskode, ID, Opprettet og Oppdatert. Det er selvfølgelig opp til dere selv hvilke kolonner det er ønskelig å inkludere. Basert på måten man har satt opp spørreskjema, så kan man vise frem svarene. Grafer i form av stolpe- og paidiagram, kan vise til prosentvis fordeling av svarene. Merk: For å lage grafer og andre diagrammer, trenger du ikke å slette kolonner, da markerer du selv i Excel, hvilke kolonner og svar du ønsker å inkludere i grafen. 
 2. Ved å trykke på "se graf" får man opp alle svarene i en oversiktlig side. Her kan man da velge å eksportere, altså lagre all informasjonen til en PDF fil som er enkel å sende videre. 
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss